dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Termini polaganja ispita

Hits: 1994

Na polaganju je obavezan index i uredno popunjena ispitna prijava.

Ispitni rok Osnove istraživanja 1 Osnove istraživanja 2
Datum Vreme Datum Vreme
Januar  31.01 8h  01.02 8h
Mart (aps.)  22.03 12,45h  22.03 12,45h
April  25.04 8h 26.04 8h
Maj (aps.) 24.05 12h 24.05 12h
Jun  20.06 8h 21.06 8h
Jul  11.07 8h 12.07 8h
Septembar  05.09 8h 6.09 8h
Oktobar 27.09 8h 28.09 8h
Novembar 23.11 12,45h 23.11 12,45h
Decembar 21.12 12,45h 21.12 12,45h