dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Elektronska učionica

Hits: 2417

Potovani studenti, u cilju poboljšanja mogućnosti rada elektronske učionice, instalirana je nova verzija platforme. Sadržaji iz prethodne su sačuvani u integralnom obliku a neki novi će se u narednom periodu dopunjavati.

Ukoliko pri pristupanju novoj platformi imate problema javite se meilom da rešimo problem.

Otvorite pristup učionici preko sledećeg linka - ucionica