dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Osnovne studije

Hits: 5213

Pristup elektronskoj učionici

Poštovani studenti,
u cilju uspešne relaizacije nastave i polaganja završnih ispita molim vas da  proverite vaš nalog na elektronskoj učionici 
koji vam je otvoren.

Za pristup vašem nalogu treba da ukucate:
Korisničko ime: st_br indeksa_13( npr. st_123_13 ili druga godina vašeg upisa, 11, 12, 10...)
Lozinka: St_ br indeksa_13 (npr. St_123_13)

Kod korisničkog imena obavezna su mala slova !

Lozinka je ista samo je malo slovo s zamenjeno velikim S !

Godina se kuca u obliku sa 2 broja !

PAŽNJA: broj indeksa kucajte bez vodećih nula, osim kod brojeva do 10, kada treba kucati vodeću nulu npr. 02, 06...

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupa servisu javite se u kabinet ili mejlom kako bi rešili problem.

U daljem korišćenju elektronske učionice i polaganju završnih ispita i kolokvijuma obavezno koristite samo ovaj nalog.

Ukoliko nemate otvoren nalog potrebno je da se javite preko kontakt forme na sajtu i zatražite otvaranje istog. Morate da popunite sva polja i da prijavite validnu email adresu. Obavezno navedite broj indeksa i godinu upisa u opisu zahteva.

O otvaranju naloga bićete obavešteni preko vašeg mejla. Preko naloga na ovom servisu možete pratiti nastavne sadržaje iz  predmeta Osnova istraživanja 1.

Prof. dr Željko Krneta