dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Osnovni elementi

Hits: 1531

Dizanje primer

U ovoj prezentaciji obrađeni su osnovni metodski postupci za obučavanje gornjeg čeonog odbojanja lopte, donjeg čeonog odbijanja (čekić) i donjeg i gornjeg čeonog servisa. Date su osnovne vežbe i metodska uputstva za rad sa početnicima.

Materijal može poslužiti kao podsetnik ili startna osnova za rad sa početnicima, ali ne i kao jedini materijal. Zato pogledajte i navedene linkove na kojima možete naći više informacija o datoj temi.

FIVB trnerski praktikum - osnovna tehnika (online eng.)

Vežbe dodavanja u video formatu (YouTube)