dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Obuka smeča

Hits: 2225

Miljkovic smec

U ovoj prezentaciji obrađeni su osnovni metodski postupci za obučavanje smečiranja  Date su osnovne vežbe i metodska uputstva za rad sa početnicima.

Materijal može poslužiti kao podsetnik ili startna osnova za rad sa početnicima. Pogledajte i navedene linkove na kojima možete naći više informacija o datoj temi.

Kako smečirati - usporeni snimak