dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Termini polagnja

Kolokvijum iz statistike

Hits: 2806

Pažnja, za pristupanje polaganju ispita i kolokvijuma obavezan je index !

 

 Termini polaganja završnog ispita:

Ispitni rok

Metodologija

istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju

Datum Vreme
Januar  23.01 9h
Mart (apsolventski)  27.03. 9h
April  18.04. 9h
Maj (apsolventski) 22.05 9h
Jun  05.06 9h
Jul  26.06. 9h
Septembar  02.09. 9h
Oktobar 18.09. 9h

Srećno na polaganju ! 

prof. dr Željko Krneta