dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Ispit - termini polaganja

Hits: 3283

Pažnja, za pristupanje polaganju ispita i kolokvijuma obavezan je index !

 

Ispitni rok

Metodologija

istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju

Datum Vreme
Januar  23.01 9h
Mart (apsolventski)  29.03. 11,30h
April  18.04. 9h
Maj (apsolventski) 24.05 11,30h
Jun  05.06 9h
Jul  26.06. 9h
Septembar  03.09. 9h
Oktobar 18.09. 9h

Srećno na polaganju ! 

prof. dr Željko Krneta