dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Korisni materijali

Hits: 3472

SportSci4

Autorska prava: prezentacija koja se može preuzeti na ovom linku bavi se autorskim pravima i otvorenom naukom. U veoma jasnom i kompletnom prikazu date su osnovne informacije o autorskom pravu, plagijarizmu i pokretu otvorenog pristupa. U prezentaciji se nalazi i niz korisnih linkova ka repozitorijima i bazama podataka iz više naučnih oblasti. 

Jezik

Pravopis: za uspešno i koreketno pisanje jednog akademskog ili bilo kakvog rada, potrebno je poznavanje pravopisa jezika na kome se piše. Ako ste pristupili pisanju sigurno poznajete i osnovna pravopisna pravila, ipak nekada je potrebno i proveriti. Na ovom linku se nalazi digitalna verzija pravopisa srpskog jezika koja vam može poslužiti kao podsetnik.

Koen knjiga

Metodologija u obrazovanju: za ozbiljan istraživački rad potrebno je dobro poznavanje metodoloških principa i metoda istraživačkog rada. U knjizi Louis Cohen, Lawrence Manion i Keith Morrison, koju možete preuzeti na ovom linku, naći ćete gotovo sve što vam je potrebno za istraživački rad u obrazovanju.

SPSS IBM

Statistika sa SPSS: knjiga Roberta Ho-a predstavlja jedan od najbolje napisanih vodiča kroz statistiku i praktičan rad u popularnom statističkom programu SPSS. Na ovom linku možete preuzeti knjigu i upustiti se u avanturu upoznavanja statistike kroz praktičan rad.