dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

O autoru sajta

Hits: 2907

Krneta portretŽeljko S. Krneta, rođen u Zrenjaninu 08.12.1955. godine. Osnovnu školu završio u Zrenjaninu a gimnaziju u Sremskim Karlovcima. Oženjen, otac troje dece, ćerke Dunje i sinova Gorana i Nikole.

Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu upisao 1974. godine a diplomirao 1979.godine sa prosečnom ocenom studija 8,29. Radio kao profesor fizičkog vaspitanja u srednjoj školi mašinske struke "25 Maj" u Temerinu od 1979. - 1989. godine.

Na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu magistrirao 1990. godine na temu: "Metrijske karakteristike testova za procenu specifične motorike odbojkašica".

Od 1989. - 1998. godine radio ka predavač nastave fizičkog vaspitanja za studente nematičnih fakulteta, zadužen za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu.

Od 1998. - 2006. godine radio kao asistent na predmetu Odbojka FFK. Od 2006. godine angažovan kao asistent na predmetu Metodologija istraživanja i Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju.

Od 2008. godine nosilac predmeta Statistika u sportu na strukovnim studijama.

2010. godine doktorirao sa temom disertacije: "Metodologija razvoja modela informacionog sistema odbojkaškog kluba".

Od 2011. godine nastavnik u zvanju docenta na predmetu Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju osnovnih akademskih studija i predmetima Metodologije istraživanja na master i doktorskim studijama.

Od 2016. godine nastavnik u zvanju vanrednog profesora na predmetu Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju osnovnih akademskih studija i predmetima Metodologije istraživanja na master i doktorskim studijama.