dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Up

Statistika programi

Preuzimanje slobodnih statististčkih programa

 

PAST statistics
GPower - effect size
RC - koeficijent kongruencije
 
 
Powered by Phoca Download