dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

NOVO: Konačni rezultati prvog bonus kolokvijuma: ovde.

Termine za polaganje predispitnih aktivnosti tokom zimskog semestra 2017/18. možete videti ovde

PAŽNJA: Apsolventski rokovi za polaganje ispita iz Osnova istraživanja 1 i 2 u zimsklom semestru su: 23.11 i 21.12.2017. godine od 12,45h

Svi elektronski testovi iz predmeta Osnove istraživanja 1 i 2 su revidirani i sva pitanja prerađena. Svaki pokušaj neovlašćenog preuzimanja ili pristupa testovima biće adekvatno sankcionisan.

Elektronska učionica - informacije