dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

NOVO: Konačni rezultati trećeg bonus kolokvijuma: ovde

Svi elektronski testovi iz predmeta Osnove istraživanja 1 i 2 su revidirani i sva pitanja prerađena. Svaki pokušaj neovlašćenog preuzimanja ili pristupa testovima biće adekvatno sankcionisan. 

Elektronska učionica - informacije