Obaveštenja sajta

Slika Željko Krneta
Osnovne studije
napisao/la Željko Krneta - petak, 9. novembar 2018., 17:32
 

Konačne rezultate prvog bonus kolokvijuma možete videti: ovde.

Termine za polaganje predispitnih obaveza u toku zimskog semestra možete videti: ovde.

Grupe na osnovnim studijama. Dolazite isključivo u terminu grupe u kojoj ste evidentirani: ovde.

Prijava na mail listu za otvaranje naloga na e-učionici

(Uredio/la Damjan Jakšić - izvorno objavljeno četvrtak, 8. novembar 2018., 17:33)

 
Slika Željko Krneta
Master i doktorske studije
napisao/la Željko Krneta - nedelja, 4. novembar 2018., 22:28
 

NOVO - Termini za polaganje kolokvijuma iz statistike su 22.11.2018. i 20.12.2018. godine u 11,30h

             Apsolventski termini za ispit su: 29.11.2018 i 27.12.2018 u 12,30h

PAŽNJA: Studenti ranijih generacija kojima je projekat seminarskog rada ocenjen, svoje seminarske radove treba da šalju direktno na mail krnetafsfv@gmail.com 

Od 1.10.2018. godine dosadašnji način predaje i ocenjivanja seminarskog rada nije dostupan.