Obaveštenja sajta

Master i doktorske studije

 
Slika Željko Krneta
Master i doktorske studije
napisao/la Željko Krneta - sreda, 20. februar 2019., 22:12
 

Termini polaganja kolokvijuma iz statistike i završnog ispita u apsolventskim rokima OVDE

Za pripremu završnog testa na predmetu Metodologija istraživanja postavljene su sve teme u istoimenom kursu. Omogućen je samostalni upis za sve studente master studija koji to žele.

PAŽNJA: Studenti ranijih generacija kojima je projekat seminarskog rada ocenjen, svoje seminarske radove treba da šalju direktno na mail krnetafsfv@gmail.com