Kurs je vezan za kurukulum predmeta Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju 1 na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Bavi se uglavnom osnovama statističkog koncepta, metodama i tehnikama statističke obrade podataka dobijenih nekim postupkom merenja ili procene aktivnosti u spotu i fizičkom vaspitanju.

Kurs je podeljen u 8 posebnih ali povezanih lekcija koje prate realizaciju nastavnih sadržaja na predmetu. Studenti koji slušaju predmet u VII semestru IV godine studija, mogu prijavom na kurs da prate i dodatno savladaju nastavne teme preko svog naloga na sajtu. Materija na sajtu je obogaćena korisnim linkovima i materijalima koji treba da pomognu studentima da bolje i brže razumeju i usvoje nastavne sadržaje. Posobno onima koji žele nešto više da saznaju.

Prijatan rad

Pristupanje ovom kursu za studente je dobrovoljno i nije u cilju ocenjivanja već još jednog načina savladavanja gradiva iz oblasti informatike.

Pored materijala vezanog za pojedine lekcije, u svakoj lekciji je dostupan određeni broj pitanja iz oblasti koju ona pokriva. Pitanja će vam olakšati usmeravanje pažnje na najvažnije segmente lekcije, odnosno proveru trenutnog stanja savladanosti materije.

Pogledajte i dopunske matarijale koje sam stavio na stranicu ove oblasti, ako želite da saznate nešto više.

Prijatan rad i srećno na kolokvijumu iz informatike.