Kurs metodologije istraživanja za master studije

Studenti ranijih generacija kojima je projekat seminarskog rada ocenjen, svoje seminarske radove treba da šalju direktno na mail krnetafsfv@gmail.com