Obaveštenja sajta

Picture of Željko Krneta
Master i doktorske studije
by Željko Krneta - Wednesday, 20 February 2019, 10:12 PM
 

Termini polaganja kolokvijuma iz statistike i završnog ispita u apsolventskim rokima OVDE

Za pripremu završnog testa na predmetu Metodologija istraživanja postavljene su sve teme u istoimenom kursu. Omogućen je samostalni upis za sve studente master studija koji to žele.

PAŽNJA: Studenti ranijih generacija kojima je projekat seminarskog rada ocenjen, svoje seminarske radove treba da šalju direktno na mail krnetafsfv@gmail.com 

 
Picture of Željko Krneta
Osnovne studije
by Željko Krneta - Wednesday, 20 February 2019, 9:36 PM
 

Termine polaganja predispitnih aktivnosti tokom letnjeg semestra možete videti: ovde.