Obaveštenja sajta

Master i doktorske studije

by Željko Krneta -

Rezultati kolokvijuma iz statistike od 19.09.2019. godine

Termini polaganja kolokvijuma iz statistike i završnog ispita u apsolventskim rokovima OVDE

PAŽNJA: studenti ranijih generacija (2017 i ranije) kojima je projekat seminarskog rada prihvaćen, ne treba da rade i seminarski rad. Ukoliko projekat nisu uradili potrebno je da se prijave u e-učionici na kurs Istraživački/seminarski rad i prijave temu za projekt a zatim, nakon prihvatanja teme, urade i predaju projekat istraživačkog rada preko namenske forme na sajtu.