dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

Novo: Rezultati kolokvijuma Word & PPT, 24.05.2017: ovde.

Za studente aktuelne IV godine termini za kolokvijume:

  1. Word & Power Point: sreda, 24.05. u 9,30h i
  2. Informatika: četvrtak, 25.05. u 9,30h.

PAŽNJA: Svim studentima koji odlaze pre junskog ispitnog roka u SAD biće omogućeno u septembru i oktobru, nakon povratka, polaganje ispita iz Osnova istraživanja i van redovnog ispitnog termina.

TERMINI POLAGANJA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI TOKOM LETNJEG SEMESTRA: OVDE.

Polaganje ispita iz Osnova istraživanja 1 i 2 u apsolventskim rokovima je: 23. Mart u 11,30h i 25. Maj u 11,30h.

Elektronska učionica - informacije