dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

PAŽNJA: Svi elektronski testovi iz predmeta Osnove istraživanja 1 i 2 od danas su revidirani i sva pitanja prerađena. Svaki budući pokušaj neovlašćenog preuzimanja ili pristupa testovima biće adekvatno sankcionisan.

TERMINI POLAGANJA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI ZA SEPTEMBARSKI I OKTOBARSKI ROK: OVDE.

Elektronska učionica - informacije