dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

Konačni rezultati trećeg bonus kolokvijuma: ovde.

Predispitne aktivnosti tokom januara/februara 2017: ovde.

Elektronska učionica - informacije