dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

 PAŽNJA: Nastava i vežbe iz Osnova istraživanja 2 neće biti držane u naredne dve nedelje, do 3.05.2017. godine zbog aprilskog isitnog roka.

TERMINI POLAGANJA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI TOKOM LETNJEG SEMESTRA: OVDE.

Polaganje ispita iz Osnova istraživanja 1 i 2 u apsolventskim rokovima je: 23. Mart u 11,30h i 25. Maj u 11,30h.

Elektronska učionica - informacije