dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Najnovije informacije za studente

OSNOVNE STUDIJE

Rezultati Word i PPT: ovde (ponedeljak + utorak + sreda).

Raspored polaganja kolokvijuma (Word & PPT) za studente IV godine: OVDE.

TERMINI POLAGANJA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI TOKOM LETNJEG SEMESTRA: OVDE.

Polaganje ispita iz Osnova istraživanja 1 i 2 u apsolventskim rokovima je: 23. Mart u 11,30h i 25. Maj u 11,30h.

Elektronska učionica - informacije